Follow Me Bible College

Direct Aanmelden

Wat is FM Biblecollege?

Uit verlangen om de rijkdom van Gods woord te onderrichten, hebben Johan van Ooijen en Dick Pieterman besloten het FM Bible College (Follow Me Bible College) op te richten en in 2018 in Sliedrecht, een wekelijke avondschool te starten. FM staat voor de bekende woorden van Jezus “Follow Me”, Volg Mij, maar FM is ook een radio golflengte, waarmee we willen zeggen dat we op één golflengte willen komen met de Heer Jezus door Hem te volgen. Want Zijn schapen horen naar Zijn stem en volgen de Herder.

De school richt zich voornamelijk op deze kernwaarden: karaktervorming en dienstbaarheid door het kennen van God. Tijdens de lessen op school zal er veel onderwijs worden gegeven vanuit Gods woord over het kennen van God en van Zijn wegen en principes. Door de Heer te leren kennen en te verstaan hoe Hij werkt in het leven van Zijn kinderen, zal je veranderen in je karakter en meer en meer op Hem gaan lijken en vrucht dragen.

FM Biblecollege is valt onder de verantwoordelijkheid van LEEF!, een evangelische kerk in Sliedrecht. Dick Pieterman geeft leiding aan de FM Biblecollege. 

Iedere dinsdagavond (m.u.v. schoolvakanties) zal er van 20:00 tot 22:00 uur les worden gegeven in de Groen van Prinstererschool aan de Frans Halstraat 1 in Sliedrecht. Daarnaast zullen er gedurende het schooljaar ook 5 zaterdagen zijn, waarop les gegeven wordt en we gezamenlijk een lunch zullen nuttigen. De lestijden op de zaterdagen zijn van 9:30 tot 14:00 uur. De lessen duren 50 minuten per les. In het kopje “over ons” kunt u meer lezen over de docenten.

De advies prijs voor de school bedraagt €500,00 per schooljaar en is inclusief koffie/thee/fris, lesmateriaal en de lunch op zaterdag. Dit bedrag mag ineens of in 10 termijnen worden betaald. Laat geld NOOIT een belemmering voor u zijn, indien u dit bedrag niet kunt missen, mag u geven wat u wilt.  Zoals u kunt lezen in de visie zullen de lessen gericht zijn op karaktervorming en dienstbaarheid. Het zichtbaar worden van de vrucht van de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. Het kennen van God en het bekend maken van God. Tijdens de lessen: “op de school van God” zullen we diverse Bijbelse karakters (zoals bijv. Abraham, Mozes, David, Ruth) gaan behandelen. Daarnaast zullen we enkele Bijbelboeken vers voor vers gaan bestuderen.

Visie

De kern van de school is samen te vatten in de woorden die Jezus zelf uitsprak net voor Zijn lijden en sterven, toen Hij de voeten van Zijn leerlingen waste: “Als Ik dan, de Heere en Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan”. Wat Jezus hier zegt is duidelijk en eerlijk: dien elkaar. Het is zo Zijn verlangen dat zijn leerlingen leren om elkaar te dienen. Daarnaast geloven we dat de woorden die de Heer Jezus uitsprak in Mattheus 11:29,30 ook de kern raken van onze school, namelijk: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” De Heer Jezus wil dat we leren om zachtmoedig, zacht, liefelijk, vriendelijk en nederig te zijn. Pure karaktervorming, zodat we werkelijk Gods beelddragers zullen zijn.

Follow Me, volg Mij, dat is het grote verlangen wat we uitspreken als we aan de school denken. Het zijn de woorden die Jezus zelf verschillende keren uitsprak tijdens zijn rondgang hier op aarde. Leerlingen die niet alleen horen, maar ook doen en het volgen van Jezus als hoogste roeping maken in hun leven.

Jezus maakte van Zijn leerlingen, Zijn dienstknechten. Dat is ook waarom bijna iedere schrijver van het Nieuwe Testament zijn brief begint met zijn naam en vervolgens de woorden: … dienstknecht van Jezus Christus.

Het Griekse woord dienstknecht is doulos en betekent letterlijk: slaaf. Een slaaf is iemand die zijn wil volledig heeft onderworpen aan de wil van zijn Meester. Dit is voor elke gelovige mogelijk, door intimiteit met de Heilige Geest. Jezus zei zelf, dat de Heilige Geest, onze Leermeester en Opvoeder zou zijn, alle dagen van ons leven na de wedergeboorte. Het is een levenslang proces van verandering. Van dag tot dag veranderen Zijn leerlingen naar het beeld van hun Meester, onder leiding van de Heilige Geest.

De school richt zich voornamelijk op twee kernwaarden: karaktervorming en dienstbaarheid. Het karakter van de “nieuwe” mens wordt gevormd door de Heilige Geest. Hij gebruikt allereerst daarvoor de eeuwige woorden van God, de Bijbel. En daarnaast ook alle dagelijkse omstandigheden van het aardse leven dat we leven. Daarom zal er tijdens de lessen op school veel onderwijs worden gegeven vanuit Gods woord. Door in Gods woord te zijn, zullen we Gods wezen en karakter gaan ontdekken.

Het is ons verlangen dat een ieder die onze school volgt door de omgeving herkend zal worden als een persoon die omgang met Jezus heeft gehad, zoals zo mooi geschreven staat over de discipelen in Handelingen 4:13 – “Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.”

Over ons

Het team wat leiding geeft aan de school bestaat op dit moment uit twee mensen, te noemen Dick Pieterman en Johan van Ooijen. Zij zullen ook voor het grootste deel les gaan geven.

Dick Pieterman

Dick Pieterman is op latere leeftijd getrouwd met Ineke en heeft 25 jaar de Heer gediend in opvang- en zendingswerk in Zuid-Frankrijk. Ze hebben geen kinderen, maar hebben het voorrecht veel geestelijke kinderen te hebben. In het jaar 2000 zijn ze naar Nederland teruggekeerd om leiding te geven aan de School for Harvest and Ministry, een fulltime dag-Bijbelschool van 2 jaar, waarvan Dick tot juni 2018, directeur en leraar is geweest. Dick  is een gevraagd spreker in Nederland en buitenland. Het getuigenis van Dick kunt u terug lezen op zijn eigen website: www.dickpieterman.nl

De thema’s waar hij het meest over spreekt zijn: genade, het kennen van God, herstel van de mens, het hart van het evangelie, relatie en intimiteit.

Dick ervaart het als een grote genade de Heer te mogen dienen en het evangelie van de genade van Jezus Christus te mogen brengen.

De visie van Dick mbt FM Biblecollege

Er is een grote nood in de wereld en in onze kerken naar standvastige en verantwoordelijke christenen, die hun plaats innemen in Gods Koninkrijk. Bewogen discipelen, waar God op kan bouwen. Om een krachtig en effectief christen te zijn is het nodig een integer en door God gevormd karakter te hebben. Evenwichtig gefundeerd te zijn in Gods woord. Gods principes goed te kennen en te wandelen in de Geest. Dit zijn onmisbare elementen in het leven van een dienstknecht van God en de aandachtspunten in dit Bible College.

Johan van Ooijen

Johan werd in 1982 geboren in een gezin met gelovige ouders. Van jongs af aan leerden zijn ouders hem ontzag voor God en de noodzaak van het lezen van Zijn woord. Na zijn wedergeboorte in 2005 ontstond er een diepe honger naar het kennen van God. In 2008/2009 volgde hij samen met zijn vrouw Cindy fulltime de School for Harvest and Ministry en zo wortelden ze steeds dieper in Gods waarheid. Vanaf die tijd groeide ook de bediening van het woord in zijn leven. Eerst sprak hij voor kleine Bijbelstudiegroepen, later tijdens de zondagmorgen en dit groeide uit tot een wekelijks voorgaan tijdens erediensten en het parttime lesgeven aan de School for Harvest and Ministy in Zwijndrecht.

Als docent aan deze Bijbelschool ontdekte hij de noodzaak voor gezond en gebalanceerd Bijbels onderwijs voor iedere discipel van Jezus Christus. Hieruit ontstond enkele jaren geleden in zijn hart de visie voor een Bijbelsschool in Sliedrecht.

Voor hem persoonlijk is het belangrijkste aspect van het christelijke leven onze karaktervorming als kinderen van God. Voor een goede karaktervorming is het kennen van God noodzakelijk, zodat we uiteindelijk kunnen veranderen naar het beeld van God.

Aanmelden

Aanmelden voor cursusjaar 2022/2023

Het aanmelden gaat in 3 stappen:

  1. Download het Aanmeldformulier
  2. Vul het formulier in
  3. Mail het formulier door naar info@fmcollege.nl

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen over de Bijbelschool? Neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer of mail naar info@fmcollege.nl

Telefoonnummer

+31 6 2300 5610 (Dick Pieterman)

+31 6 4567 0907 (Johan)

Adres

FM College/DJ Pieterman
Oostkeetshaven 11
3332 TD Zwijndrecht